Black Box, Norrlansoperan

Drone

Föreställning

Erik Linghede är en nyetablerad koreograf vars estetik är färgad av hans

bakgrund och arbete med olika streetdanceuttryck. Hans tredje verk, Drone,

är en sinnlig dansföreställning som behandlar vår förmåga att röra oss

mellan fiktion och verklighet, mellan IRL och virtuell, mellan avatar och

människa.Titeln är en mörk metafor för människan som drönare, alltså en

förarlös, programmerad maskin. Men det handlar också om ljudet ”drone”–

bruset som alltid finns i tystnaden.

Laddar karta