Kalix Folkets Hus

Den stora elden

Övrigt

En arkaisk berättelse som poetiskt beskriver hur vänner blir fiender, hur

naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor

uppstår.Två byar ligger idylliskt placerade sida vid sida i en dalgång, på var sin

sida om floden. Byborna lever i välmåga och grannsämja. Men så drabbas den

ena byn av flera olyckor efter varandra – sjukdom, översvämning, torka,

död…

Laddar karta