Prins Eugens Waldemarsudde

Waldemarsudde – ett allkonstverk

Konsert

I år fyller Prins Eugens Waldemarsudde 70 år som offentligt museum. Det

firar vi med att museichef Karin Sidén och arkivarie Anna Meister berättar

om allkonstverket Waldemarsudde nu och då. Kvällen avslutas med en konsert

av den världskända pianisten Roland Pöntinen.

Laddar karta