MeweGo AB Privacy Policy

1. Vilka är vi

1. 1 Mewego

Välkommen till Mewego! Vi är en plats för alla evenemang. Mewego visar för dig vilka evenemang du kan gå på.

1.2 Tjänsterna, Ansvarstagande

Mewegos webbsida, domäner, inklusive www.mewego.com, andra webbsidor, underdomäner, landsdomäner, variationer av domänerna som hänvisar till eller länkar till den här Privacy Policyn (sammanställt som vår ”Site”), alla tillgängliga tjänster i eller genom Siten eller försedda av oss, alla våra gratis mobilapplikationer, inkluderat, Mewego appen (samlat kallat ”Applikationer”) erbjuds, underhålls och förses av Mewego AB. Vi kallar alla dessa för ”Tjänster”.

MeweGo AB är ett Skövdebaserat Aktiebolag adressen är Box 92057, 541 02 Skövde, Sverige, Orgnr 559108-2937 (”Mewego”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Om du är bosatt i Europeiska Unionen (”EU”) eller Schweiz, är Mewego AB ansvarig part eller databehandlare med hänsyn tagen till Personuppgifter (definieras nedan) som samlas in genom Tjänsterna.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss när som helst på adressen ovan eller på hello@mewego.com.

1.3 Användare

Mewego tillhandahåller genom sina Tjänster ett enkelt och effektivt sätt för registrerade användare som exempelvis idrottsföreningar, (”Arrangörer”), att registrera eventen och marknadsföra eventen till de som besöker Tjänsterna och som vill boka och gå på eventen(”Besökare”). Vi hänvisar till Arrangörer, Besökare och andra besökare och användare av Tjänsterna med samlingsnamnet ”Användare” eller ”du”.

2. Vår Privacy Policy (Sekretesspolicy)

2.1 Applikation

Sekretesspolicyn på vår sida anger vår policy med avseende på information som kan associeras med eller som avser en person och/eller kan användas för att identifiera en person ("personuppgifter") som samlas in från användare genom Tjänsterna.

När du använder Tjänsterna, kan det hända att vi också samlar in icke-Personuppgifter. Begränsningarna och kraven i denna sekretesspolicy om vår insamling, användning, upplysning, överföring och lagring/bibehållande av dina personuppgifter gäller inte för icke-Personuppgifter.

Mewego arbetar endast med leverantörer som följer GDPR:s regelverk enligt EU. I de fall information lämnas ut till exempelvis arrangörer kommer endast aggregerad statistik, icke personlig information, att lämnas ut.

3. Personuppgifter som vi samlar in

När du använder eller interagerar med oss via Tjänsterna kan vi samla in personuppgifter, som beskrivs nedan:

3.1 Alla Användare

Information du ger oss: För alla Användare samlar vi in personuppgifter när du frivilligt tillhandahåller sådan information till Tjänsterna, till exempel när du registrerar dig för tillgång till Tjänsterna, kontaktar oss med förfrågningar, svarar på en av våra undersökningar eller surfar eller använder vissa delar av Tjänsterna. Personuppgifterna som vi kan samla in inkluderar bland annat ditt namn, adress, e-postadress och annan information som gör det möjligt för Användare att identifieras personligen.

Vi samlar in information utifrån att du har givit ditt godkännande. Det kan vara tekniska data som skickas till oss från datorn, mobilenheten och/eller webbläsaren genom vilken du använder för att komma åt Tjänsterna ("Automatiska data"). Automatiska data inkluderar, bland annat, en unik identifierare som är associerad med din åtkomstenhet och/eller webbläsare (inklusive till exempel ditt Internet Protocol (IP) -nummer) egenskaper om din åtkomstenhet och/eller webbläsare, statistik över dina aktiviteter på Tjänsterna , Information om hur du kom till Tjänsterna och data som samlats in via Cookies, Pixel Tags, Local Shared Objects, Webblagring och annan liknande teknik. Du kan läsa mer information om hur vi använder cookies och annan liknande spårningsteknik i vår Cookie Policy.

När du registrerar dig för Tjänsterna eller på annat sätt skickar personuppgifter till oss, kan vi koppla samman andra icke-Personuppgifter (inklusive icke-Personuppgifter vi samlar in från tredje part) med dina personuppgifter. Vid sådant tillfälle behandlar vi den kombinerade datan som Personuppgifter tills det inte längre kan kopplas till dig eller identifierat dig.

3.2 Arrangörer

Som Arrangör samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Information du lämnar till oss: Namn, adress, telefonnummer, mail och, bankuppgifter samt information som krävs för skattemässiga ändamål (t.ex. ditt momsregistreringsnummer).

Information vi erhåller från andra källor: Vi kan också hämta eller ta emot personuppgifter från tredje parts källor, till exempel tredje parts webbplatser, din bank, våra betalningspartners och kreditupplysningsföretag.

3.3 Besökare

Som Besökare samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Information du ger oss: Om du registrerar dig för ett event som kostar pengar, kommer en tredjepartsleverantör för säkra betalningar att samla in datan (t.ex. ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum, etc.), varav några uppgifter kan vara personuppgifter. Om en Besökare frivilligt ger den informationen i samband med registreringen för ett event eller på annat sätt, kommer den informationen att vara tillgänglig för oss och kommer att behandlas av oss i enlighet med denna sekretesspolicy.

Information vi erhåller från andra källor: Vi kan också samla in eller ta emot personuppgifter från tredje parts källor, till exempel Arrangörer, andra Besökare, sociala medier eller andra tredjepartsintegrationer, din kreditkortsutgivare, våra betalningspartners eller andra tredje parter.

4. Hur vi använder Personuppgifter

4.1 Särskild anledning

Om du ger oss Personuppgifter för ett visst syfte kan vi använda Personuppgifterna i samband med det syftet som du gav oss dem. Om du till exempel kontaktar oss via e-post, använder vi de Personuppgifterna du gett oss för att svara på din fråga eller lösa ditt problem och svarar på den e-postadress från vilken kontakten kom.

4.2 Tillgång och användning.

Om du ger oss Personuppgifter för att få tillgång till eller använda Tjänsterna eller någon annan funktionalitet på siten, kommer vi använda din personliga information för att ge dig tillgång till Tjänsterna eller funktionerna och övervaka användningen av de tjänsterna. Om du till exempel tillhandahåller Personuppgifter om din identitet eller begär tillåtelse för att använda vissa delar av Tjänsterna använder vi den informationen för att besluta om att ge dig tillgång till de tjänster och att övervaka din pågående användning när du använder Tjänsterna.

4.3 Interna affärsändamål.

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för interna affärsändamål, bland annat, för att hjälpa oss att förbättra innehållet och funktionaliteten i Tjänsterna, för att bättre förstå våra Användare, förbättra Tjänsterna, skydda mot, identifiera eller ta itu med felaktigheter för att stärka våra Användarvillkor, hantera ditt konto, ge dig kundtjänst för att hantera Tjänsterna och vår verksamhet i allmänhet.

4.4 Marknadsföring.

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för att kontakta dig i framtiden för våra marknadsförings- och reklamsyften, bland annat för att informera dig om tjänster eller event som vi anser vara av intresse för dig, att utveckla reklam- eller marknadsföringsmaterial och tillhandahålla dessa material till dig, att visa innehåll och annonser på eller i tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Arrangörer bör särskilt notera att vi får använda information som vi mottar eller samlar om deltagarna i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy, inklusive på det sätt som anges ovan.

4.5 Övriga ändamål.

Om vi avser att använda några Personuppgifter på något sätt som inte överensstämmer med denna sekretesspolicy, kommer du att bli informerad om sådan användning i förväg eller vid den tidpunkt då Personuppgifterna samlas in eller så kommer vi att efterfråga ditt samtycke efter en sådan insamling men innan en sådan användning.

5. Hur vi Presenterar (disclosure) och överför dina Personuppgifter.

5.1 Ingen försäljning.

Vi arbetar inte med att sälja dina personuppgifter. Vi anser att den här information är en mycket viktig del av vår relation med dig. Därför säljer vi inte dina personuppgifter till tredje part, inklusive tredje parts annonsörer. Det finns emellertid vissa omständigheter där det kan hända att vi presenterar, överför eller delar dina personuppgifter med vissa tredje parter utan meddelande till dig, enligt nedan.

5.2 Företagsöverföringar.

När vi utvecklar vår verksamhet kan vi sälja eller köpa företag eller tillgångar. I händelse av företagsförsäljningar, fusioner, omorganisationer, upplösningar eller liknande händelser kan personuppgifterna vara en del av de överförda tillgångarna. Du bekräftar och godkänner att eventuella efterträdare till eller förvärvare av MeweGo (eller dess tillgångar) fortsätter att ha rätt att använda dina personuppgifter och annan information i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

5.3 Moderbolag, Dotterbolag och Medlemsförbund.

Vi kan också dela dina personuppgifter med våra moderbolag, dotterbolag och/eller medlemsförbund i syfte att överensstämma med denna sekretesspolicy. Våra moderbolag, dotterbolag och medlemsförbund kommer att vara bundna att behålla de personuppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

5.4 Agenter, Konsulter och Underleverantörer.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra konsulter och underleverantörer som behandlar personuppgifter å MeweGos vägnar för att utföra vissa affärsrelaterade uppdrag. De här företagen inkluderar bland annat våra marknadsföringsbyråer, databasleverantörer, backup- och katastrofåterställningsleverantörer, e-postleverantörer med flera. När vi anlitar ett annat företag för att utföra sådana uppdrag kan vi ge dem informationen, inklusive personuppgifter, i samband med deras utförande av sådana uppdrag.

Du godkänner att vi inte är ansvariga för åtgärderna från Arrangörerna eller deras Tredje Parts Arrangörer, med avseende på dina personuppgifter. Det är viktigt att du granskar Arrangörernas policy, om den är aktuell och tillgänglig,

5.5 Facebook och andra anslutningar från tredje part.

Du kan koppla ditt MeweGo-konto till dina konton hos tredjepartstjänster som bland annat Facebook, i så fall kan vi samla in, använda, behålla, överföra och lagra informationen om ditt konto från de tredjepartstjänsterna i enlighet med den här sekretesspolicyn. Om du till exempel ansluter till Facebook lagrar du ditt Facebook-ID, förnamn, efternamn, e-postadress, plats, vänlista, profilbild och använder dem för att ansluta till ditt Facebook-konto för att använda vissa funktioner i Tjänsterna, som att rekommendera event dina Facebook-vänner är intresserade av och dela de eventen du är intresserad av eller deltar i, med vissa grupper av personer som dina Facebook-vänner.

5.6 Juridiska krav.

Vi kan visa dina personuppgifter, om det behövs enligt lag, för att (till exempel) svara på en dom eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet, en domstol eller en statlig myndighet (inklusive som svar på de offentliga myndigheterna för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpningskrav) eller i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att (a) följa en rättslig skyldighet, (b) skydda eller försvara våra rättigheter, intressen eller egendom eller tredje parts rättigheter, (c) förebygga eller utreda eventuella fel I samband med Tjänsterna, (d) agera i brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten hos Användaren av Tjänsterna eller allmänheten, eller (e) skydda mot juridisk ansvarighet.

6. Hur vi lagrar dina personuppgifter.

Vi kan lagra personuppgifter själva eller sådan information kan lagras av tredje part till vilka vi har överfört den i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi tar vad vi anser vara rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter som samlats in via Tjänsterna från förlust, missbruk, obehörig användning, åtkomst, oavsiktlig avslöjande, ändring och förstörelse. Ingen nätverks-, server-, databas- eller Internet- eller e-postöverföring är dock helt säker eller felfri. Därför bör du vara särskilt försiktig när du bestämmer vilken information du skickar till oss elektroniskt. Tänk på detta när du förmedlar dina personuppgifter.

7. Hur du kan komma åt, uppdatera, korrigera eller ta bort dina personuppgifter.

Du kan begära tillgång till några av dina personuppgifter som lagras av oss. Du kan också be oss att korrigera, uppdatera eller radera eventuella felaktiga personuppgifter som vi hanterar om dig.

Om du är registrerad användare kan du göra de justeringar som du vill genom att logga in och besöka profilsidan. Både registrerade och oregistrerade användare kan också utnyttja dessa möjligheter genom att kontakta oss direkt via vårt supportcenter.

Vi kommer att se över och svara på alla förfrågningar i enlighet med gällande lag.

8. Hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Vi kan behålla dina personuppgifter så länge du är registrerad för att använda våra Tjänster. Du kan stänga ditt konto genom att kontakta oss eller göra det själv via Profilsidan på ditt konto. Vi kan emellertid behålla personuppgifterna i ytterligare en period som tillåts eller krävs enligt gällande lagar. Även om vi tar bort dina personuppgifter kan de kvarstå på säkerhetskopierings- eller arkivmedier under ytterligare en tid för juridiska, skattemässiga, rättsliga skäl eller för legitima och lagliga affärssyften.

9. Cookies, Pixels Tags, Local Shared Objects, webblagring och liknande tekniker.

Vänligen se vår Cookie Policy för mer information om vår användning av cookies och annan liknande spårningsteknik.

10. Dina val

Du har flera alternativ tillgängliga när det gäller dina personuppgifter:

10.1 Begränsa de Personuppgifter du förmedlar.

Du kan titta i Tjänsterna utan att lämna några Personuppgifter (utom automatiska data i den utsträckning de anses som Personuppgifter enligt gällande lag) eller genom att begränsa de Personuppgifter du lämnar ut. Om du väljer att inte lämna några Personuppgifter eller begränsa de Personuppgifter du lämnar, kan du eventuellt inte använda vissa funktioner i Tjänsterna. Till exempel, för att öppna ett konto eller köpa abonnemang, krävs din e-postadress.

10.2 Avstängning från elektronisk kommunikation.

(A) MeweGo marknadsföring.

MeweGo kommer att skicka e-post för marknadsföring eller annonsera om Tjänsterna eller event i Tjänsterna, i den utsträckning du har registrerat dig för Tjänsterna eller bokat dig för ett event som finns i Tjänsterna. Du kan också välja ”avsluta prenumeration" för att inte längre få den här elektroniska kommunikationen genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" längst ner i en sådan elektronisk kommunikation till dig.

(B) Transaktionell eller responsiv kommunikation.

Vissa elektroniska meddelanden från MeweGo svarar på dina förfrågningar. Till exempel, om du är en Besökare, måste vi maila dig ditt kvitto eller registrering när du köper ett abonnemang eller gör en sådan registrering. Ett annat exempel, om du skickar e-post till vår kundsupport, returnerar vi till din mail. Trots avbeställningsval som du har gjort, kommer du fortfarande att få dessa e-postmeddelanden. Du kan sluta ta emot dessa typer av e-postmeddelanden genom att kontakta oss. Genom att välja att sluta ta emot all elektronisk kommunikation från oss eller via vårt system får du inte längre några uppdateringar om event som du har skapat (inklusive utbetalningsfrågor) eller på event du är registrerad att delta (inklusive e-post med dina biljetter). Vi rekommenderar inte att du gör detta såvida du inte planerar att inte längre använda Tjänsterna, inte är registrerad för ett event, arrangerar inga event och behöver inte ha ytterligare meddelanden från oss eller via vårat system.

(C) Retention.

Det kan ta upp till nittiosex (96) timmar för oss att behandla en förfrågan om avanmälan. Även efter att du avbrutit all elektronisk kommunikation, behåller vi dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy, men vi kommer inte längre använda den för att kontakta dig.

10.3 Do Not Track.

Vi deltar för närvarande inte i någon ”Do Not Trac”, ett regelverk som tillåter oss att svara på signaler eller andra tecken från dig om att samla in Personuppgifter.

11. Undantag.

11.1 Personuppgifter tillhandahållna till andra.

Denna sekretesspolicy gäller inte några Personuppgifter som du väljer att delge till en annan Användare eller Besökare genom Tjänsterna eller på något annat sätt, inkluderat Arrangörer på eventsidor eller information publicerad av dig på någon annan publik plats på Tjänsterna

11.2 Länkar från tredje part.

Denna sekretesspolicy gäller endast Tjänsterna. Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av oss ("tredje parts webbplatser"). De policys och förfaranden vi beskrivit här gäller inte tredje parts webbplatser. Länkarna från Tjänsterna innebär inte att vi godkänner eller har granskat tredje parts webbplatser. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras sekretesspolicy.

11.3 Aggregerade personuppgifter.

I en pågående insats för att bättre förstå och tjäna användarna av Tjänsterna genomför vi ofta undersökningar hos våra användare, deras demografi, intressen och beteenden baserat på Personuppgifter och annan information som vi har samlat in. Denna undersökning kan sammanställas och analyseras aggregerat och den aggregerade information identifierar dig inte personligen, vilket innebär att vi behandlar den här informationen som icke-personliga data.

12. Barn.

Vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under tretton (13) år . Om du är under tretton (13) år , skicka inte personliga uppgifter genom Tjänsterna. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår integritetspolicy genom att meddela sina barn att aldrig lämna personuppgifter via Tjänsterna utan deras föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via Tjänsterna, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra det vi kan för att ta bort den informationen från våra databaser.

13. Internationella lagar om integritet.

För att tillhandahålla våra tjänster använder vi servrar både inom EU/EES och i USA.

Om du besöker Tjänsterna utanför USA, var medveten om att du skickar informationen (inklusive personuppgifter) till USA. Den informationen kan sedan överföras inom USA eller tillbaka från USA till andra länder utanför ditt hemland beroende på vilken typ av information och hur den lagras av oss. Dessa länder (inklusive USA) behöver inte nödvändigtvis ha lagar om dataskydd så omfattande eller skyddande som de i ditt hemland. Vår samling, lagring och användning av dina personuppgifter kommer dock alltid att styras av denna sekretesspolicy.

14. Ändringar i denna sekretesspolicy.

Tjänsterna och vår verksamhet kan komma att ändras från tid till annan. Som ett resultat kan det vara nödvändigt att vi ändrar denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst (gemensamt "Ändringar"). Ändringar av sekretesspolicyn kommer att läggas ut på webbplatsen med ändringar till det "Uppdaterade" datumet ovanför denna sekretesspolicy. Under vissa omständigheter kan MeweGo, men behöver inte, ge dig ytterligare meddelande om sådana ändringar, t.ex. via E-post eller med in-service notifieringar. Ändringar träder i kraft en (1) till tre (3) dagar efter det Uppdaterade datumet eller ett annat datum som meddelats i något annat meddelande till dig.

Läs igenom denna policy regelbundet, och särskilt innan du lämnar några personuppgifter. Denna sekretesspolicy har uppdaterats på det datum som anges längst ner. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter genomförandet av eventuella Ändringar av denna sekretesspolicy utgör godkännande av dessa Ändringar. Om någon Ändring av denna sekretesspolicy inte är acceptabel för dig, bör du sluta använda, surfa och på annat sätt använda Tjänsterna.

15. Tvistlösning.

Om du har ett klagomål eller synpunkter om MeweGos personuppgiftspolicy borde du skriva till oss på:

MeweGo AB, Attn: Sekretessansvarig, Box 92057, 54102, Skövde, Sverige, Orgnr 559108-2937, eller via e-post till hello@mewego.com. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att arbeta med att försöka lösa ditt klagomål.

Detta dokument uppdaterades 2019-01-23.